Światowy Dzień Zdrowia

GrupaV. Światowy Dzień Zdrowia w tym roku pod hasłem Nasza Planeta, nasze zdrowie. Dzieci utrwaliły wiadomości o segregacji odpadów i ograniczaniu ich produkowania oraz zachęcone zostały do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w zabawach z chustą animacyjną.