Zebranie dla rodziców

Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do naszego przedszkola w nowym roku szkolnym.