Zebranie dla rodziców dzieci zakwalifikowanych

Zebranie dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/25 (nowoprzyjęci) odbędzie się 13 maja 2024 o godzinie 17.00.

Zapraszamy.