• Miejskie Przedszkole Nr w Kołobrzegu
A A A

Opis 

        Celem konkursu jest wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni przedszkolaków, zwrócenie uwagi na piękno jesiennych barw otaczającego świata. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, pedagoga, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 w Kołobrzegu
zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
do udziału
w

VII  Międzyprzedszkolnym
Konkursie Logopedyczno – Plastycznym
pt. „Jesienne  Głoski”

 

 

Regulamin

 1. Temat konkursu: „Jesienne Głoski”.
 2. Celem konkursu jest wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu, rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni przedszkolaków, zwrócenie uwagi na piękno jesiennej aury. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, pedagoga, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6
  w Kołobrzegu.
 4. Czas trwania konkursu od 09.2020 r. do 30.10.2020 r.
 5. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do kołobrzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 6. Na konkurs należy nadesłać zdjęcie (w programie jpg.) wykonanej pracy plastycznej ilustrującej wybrane przez dziecko słowo związane z porą roku jaką jest jesień (np. kasztany, deszcz, liście, grzyby, żołędzie, szyszki, parasol, kalosze itp).
 7. Format pracy: A4
 8. Ilość prac ograniczona: każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 9. Format pliku do wysłania na pocztę mailową:
 10. Technika:
 11. Do każdej pracy powinna być dołączona w programie pdf. lub jpg. metryczka dziecka.

 Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

 • nazwa konkursu
 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek
 • nazwę przedszkola/placówki, do której uczęszcza dziecko
 • imię i nazwisko opiekuna dziecka
 • telefon kontaktowy do opiekuna/nauczyciela.

 

 1. Prace powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie.
 2. Zdjęcia prac konkursowych należy nadesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem  VII MIĘDZYPRZEDSZKOLNY  KONKURS
 LOGOPEDYCZNO - PLASTYCZNY  pt. „JESIENNE GŁOSKI”

 1. Termin nadsyłania plików z pracami oraz metryczkami
  do 30 października 2020 r.
 2. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 3. W listopadzie br. roku nastąpi wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników konkursu. Lista zwycięzców zawierająca imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora (www.pm6kg.pl).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego, nie ograniczonego ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upubliczniania prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora, profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania zgody rodzica/ opiekuna.
 5. Przewidujemy dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu, które zostaną przekazane do placówki zgłaszającej uczestnika (laureata konkursu).
 6. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6, ul. T. Kościuszki 9, 78-100 Kołobrzeg. Dane osobowe w zakresie określonym w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zbierane są
  w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. 14 niniejszego regulaminu. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 7. Wysyłając zdjęcia prac na adres mailowy Organizatora rodzic/opiekun uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
  w Regulaminie.
 8. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
 9. Koordynator konkursu:
 • Angelika Nowak – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Iwona Linkiewicz – adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

METRYCZKA