• Miejskie Przedszkole  Nr w Kołobrzegu
A A A

Szanowni Państwo,

Gmina Miasto Kołobrzeg pracuje nad Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jest to dokument obligatoryjny o charakterze wieloletnim, wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W celu zdiagnozowania zjawiska oraz właściwego wyznaczenia obszarów interwencji niezbędne jest uzyskanie jak najszerszych informacji od mieszkańców Kołobrzegu.

 

W związku z tym proszę o wypełnienie ankiety) w terminie do 10 listopada 2020 r.

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi zliczane są wyłącznie w zbiorczym arkuszu kalkulacyjnym.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 3 do 5 minut.

 

Bezpośredni link do ankiety (formularz google forms):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjuF-gj1NUHYDvjHb5gMXFMarHZQNZ_ga_-_BKJS_x9kVYZA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0